Płody rolne jako pokarm

Cel produktów rolnych

Celem odżywiania jest: a ) uzupełnienie strat w materii,
z której ciało nasze się składa, a którą wskutek samego życia
zużywamy, bo tracimy wodę drogą oddechu, wydzielin
i wydalin (pot, mocz), wskutek zużycia tkanki mięśniowej,
będącej substancją białkową, tracimy białko ustrojowe, które
stanowi 22°/o ciała po odjęciu wody; tracimy tkankę tłuszczową
przez ruchy ciała, pracę i t. d.. Organizm młody
potrzebuje materiału na budowę swego ciała, na wzrost i przybytek
wagi — to drugi cel odżywiania, c) wreszcie trzeci najbezwzględniej
potrzebny: to wytworzenie energii życiowej,
która się objawia utrzymaniem pewnej stałej ciepłoty, również
ustawicznie zużywanej, a potrzebnej do wykonywania
wszelkich funkcji, z życiem związanych. Aby to zaspokoić trzeba kupić produkty roślinne. Skup szparagów nam to pozwala zrealizować.

Tych więc materiałów budowlanych, wyrównawczych
i ciepłotwórczych, dostarczają nam materiały odżywcze
dzięki zawartej w nich energii potencjalnej, która zmieniając
się w ciepło, przechodzi w energię kinetyczną. Na to, że
między odżywianiem i ciepłem, tudzież wilgocią, zachodzi
bardzo ścisły związek, wskazuje fakt, iż bez pewnego zasobu
ciepła niema życia a jest tylko wegetacja i to do
czasu — bo, gdyby po zimie nie nastały wiosna i lato, zamarłyby
rośliny, nie wyszłyby z poczwarek owady i t. p. W przyszłym tygodniu kupie słonecznik aby trochę uzupełnić organizm w tłuszcze roślinne.

Główny cel produkcji owoców, warzyw i zbóż

Proces, który nazywamy odżywianiem, składa się z dwóch
aktów, przyswajani a (asymilacji) i przemiany materii (dysymilacji). Te dwa akty, zestawione i porównane ze sobą,
dają w wyniku bilans zysków i strat, dają nam, jako różnicę
dochodów i rozchodów, pewien kapitał odżywczy, który
zapisujemy na nasze dobro, a to bądź w pozycji przybytku
na wadze dziecka, bądź notujemy jako poprawę cery, wyglądu
i wagi rekonwalescenta po różnych schorzeniach, rejestrujemy
wreszcie jako wyrównanie codziennych ubytków
w cieple. To wszystko pokazuje jak cena grzybów leśnych może wpłynąć na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Dla odżywiania potrzebne są materiały odżywcze tak,
jak do wytworzenia pary w maszynie potrzebne są materiały
opałowe. Z materiałów odżywczych składają się pokarmy
i napoje, tak zwierzęce, jak i roślinne, które dzielą się na
pożywki i używki . Z tych pokarmów i napojów sporządzamy
sobie potrawy prostsze i wybredniejsze, mające na
celu usunięcie pewnej jednostajności, którą byśmy niemile odczuwali
przy żywieniu się wyłącznie prostymi pożywkami,
tern bardziej, że wszystkie one wymagają pewnego przysposobienia
i przygotowania. Jedne potrawy spożywamy na
zimno, inne na gorąco — jedne surowe, inne gotowane, smażone,
pieczone i t. p.