Spółdzielnie rolnicze

Gospodarstwa spółdzielnie rolne

Realizacja utworzenia na bagnach Polesia spółdzielczo zorganizowanych
wzorowych gospodarstw dałaby możność bodaj małego odciążenia
zbyt przeludnionych terenów, oraz wpłynęłaby nadzwyczaj dodatnio
na ożywienie maszynowego przemysłu w kraju.
Natomiast wielka własność, zmieniając dotychczasowego właściciela,
powinna zostać poza nawiasem planów. Na jej
obszarach (poza powierzchnią leśną, którą zatrzymuje we władaniu
państwo, oraz poza obiektami natury przemysłowej) utworzyć należy
niepodzielne na indywidualne gospodarstwa spółdzielnie rolne,
czyli t. zw. spólnoty. Producenci ogłaszają sprzedam porzeczki ilości hurtowe.

Założenie na tych terenach spółdzielni rolnych dałoby możność
uchronić jeden milion ha ziemi użytkowo rolnej od rozdrobnienia, a
jednocześnie nie zmarnować lecz jak najlepiej wyzyskać inwentarz
martwy i żywy. Na tych obszarach należy osadzić bezrolnych i ochotników
rekrutujących się z małorolnych.  Skup jabłek kupuję różne owoce i warzywa.Hasło pójścia na te obszary
i rzetelnej pracy winna dać żywiołowym przykładem zorganizowana
młodzież chłopska. Kto wie, czy w przyszłości, nękana coraz to silniej
rozdrobnieniem, drobna własność indywidualna dobrowolnie nie
poszłaby za przykładem spółdzielczych gospodarstw?
Na tym miejscu pragnę z góry odpowiedzieć obrońcom drobnorolnej
gospodarki, upierającym się przy twierdzeniu, że tylko drobna
gospodarka jest najrentowniejsza, następujące fakty, a mianowicie:
Wydział Ekonomiki Instytutu Puławskiego swoje badania nad dochodem
społecznym z 1 ha urywa na gospodarstwach 30 — 50 ha, czyli. Jest to wielki błąd, gdyż wówczas nie mamy porównawczych
danych z dochodu, osiąganego przez wielką gospodarkę.

Badania gospodarki rolnej

Natomiast badania, dokonywane w seminarium Wyższej Szkoły Gospodarstwa
Wiejskiego stwierdzają, że gospodarstwa większe od wielko-
kmiecych wykazują ponownie wzrost dochodu. Kupie brokuły prosto od rolnika.
Jak wytłumaczyć logicznie spadek dochodu społecznego ze wzrostem
obszaru gospodarki na terenie chłopskim? Spadek ten tłumaczy się
niezaprzeczalnym faktem: 1) w obliczeniach tych bierze się pod uwagę
ilość materiału ludzkiego, inwentarza żywego i martwego jaki dany
obszar utrzymuje i wykarmia, zapomina się jednak o ważnym ekonomicznie
współczynniku, że życie na tych obszarach jest tylko wegetacją,
2) spadek dochodu, występujący zwłaszcza jaskrawię w granicach
od 30 — 50 ha tłumaczy się dlatego, że gospodarstwa te są za
małe i za biedne na zastosowanie na ich terenach nowoczesnych narzędzi
pracy, a za wielkie na stosowanie prymitywnych metod gospodarowania,
nadających się jeszcze od biedy na drobnej gospodarce.
Natomiast zorganizowana należycie stacja obsługi maszyn oraz zmiana
systemu gospodarki na intensywniejszą, bez wątpienia postawiłaby
nawet te gospodarstwa wyżej od karłowatych zagonów, na terenach
których, podobno żadna trawka nie ginie bez zużycia jeśli nie przez
człowieka, to przez inwentarz żywy.