Traktowanie drzew owocowych

Postępowanie z drzewami

O ile drzewo ma ranę wyżej na pniu — postępujemy, jak
poprzednio, lub też wszczepiamy pęd leczący dwukrotnie: raz
poniżej rany, przez ablaktację i drugi raz powyżej. Poniżej rany,
Leczenie i wzmacnianie jabłoni oraz kupno cebuli,
w odległości kilku cm od jej dolnego brzegu wycinamy pasek
kory w ten sam sposób, jak przy leczeniu wiosennym, na pędzie
leczącym robimy odpowiednio długie, płytkie cięcie (nie sięgające
połowy jego grubości) i dopasowane do rowka w korze.
Umocowujemy pęd gwoździkami, po czym przywiązujemy go rafią,
lub sznurkiem do pnia. Zabezpiecza to pędy leczące przed
oderwaniem i zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia. O ile pęd
leczący jest długi, to i ponad raną można go wszczepić w rowek
(ablaktacja), a koniec jego wszczepić w gałęzie korony. Podobnie
leczymy rany w rozwidleniu.
Poniżej rany na pniu bardzo często wyrasta pęd — t. zw.
,,pęd wodny” (wilk), który jest widoczną z daleka wskazówką,
korzeniowym i dosadzonymi dzikami.

Pęd taki może być mostem,
łączącym zdrowe tkanki, jeżeli jego górny koniec wszczepimy
za korę ponad ranę, (w odległości około 15 cm od brzegu).
Sposób ten stosowany jest bardzo często. Natomiast sprzedaż marchwi gruby kaliber jest teraz duży popyt.
W pobliżu chorego rozwidlenia zwykle wyrastają ,,pędy
wodne” (wilki) — można je naginać i wszczepiać w konary przeciwległe,
ponad rozwidleniem; kierunek w tym wypadku
nie gra roli: pęd można wszczepiać nawet poniżej miejsca,
z którego wyrasta.

Z dwóch pędów, rosnących na przeciwległych konarach
możemy zrobić ,,most” ‘— albo szczepimy je na stosunek, albo
też owijamy w koło siebie. W paru miejscach, w których
stykają się splecione pędy, odkrywamy miazgę przez
ścięcie kory, następnie związujemy w tych miejscach rafią.
O ile nie możemy zastosować żadnego z wymienionych sposob.w
z powodu braku odpowiednich pędów leczących — musimy
wykonać szczepienie mostowe przechowanymi zrazami.

WZMACNIANIE PNI I ROZWIDLEŃ ODMIAN DELIKATNYCH.

O ile delikatne odmiany jabłoni nie są szczepione na przewodniej
i wskutek tego mają nieodporne pnie i rozwidlenia, należy
zastosować szczepienie wzmacniające. W Hiszpanii mają podobny problem z pomarańczą ekologiczną. Wzmacnianie, jak już
wspomniano we wstępie, stosowane jest od kilkunastu lat na szeroką
skalę w Australii. Wszystkie delikatne odmiany
jabłoni w sadach, założonych w latach rosną na
własnych pniach. To też od szeregu lat stosuje się wzmacniania
drzew zdrowych, o nieodpornych pniach i rozwidleniach.
W tym celu od południa i południo-zachodu dosadza się
wczesną wiosną silne dziki lub młode drzewka Antonówki, a następnie
po ruszeniu soków, wszczepia się je za korę w pnie, a czasem
nawet w gałęzie korony ponad delikatnym rozwidleniem,
w ten sposób, jak opisano przy leczeniu.