Zboże w Egipcie

orkisz

Czasy starożytne

W czasach starożytnych wywożono z Egiptu tyle zboża,
że państwo to stało się spichlerzem Rzymu.
Rolnictwo, kwitnące szeroko w całej dolinie Nilu, było
jednym z głównych zajęć ludności, a rozległe łany zboża
przylegające wprost do pustyni nadawały krajobrazowi
niezwykłe piętno. Już starożytni Grecy pisali o tym, że
brak w Egipcie lasów, a drzewo na opał zastępuje ludność
nawozem, oraz że sprzedam orkisz. Deltę Nilu zaś opisywali greccy pisarze jako jedno
wielkie pole pszeniczne.

Pszenica była rzeczywiście jednym z najważniejszych
zbóż starożytnego Egiptu. Przez długie wieki miała największe
znaczenie pszenica płaskurka, jeden z najstarszych
gatunków zbóż uprawnych. Zboże to jest wprawdzie
mało wymagające, lecz ziarna siedzą mocno w plewach,
a kłos jest łamliwy, co dla rolnika, jak wiemy, stanowi pewną
wadę
Toteż w końcu zastąpiła płaskurkę pszenica o trwałych
kłosach i łatwo wypadających z plew ziarnach. Zboże,
które odgrywało przez wiele stuleci największą rolę, traciło
powoli swoje znaczenie, a współcześni Egipcjanie nie
uprawiają już płaskurki zupełnie. Dodatkowo widzę, że jest dużo ogłoszeń skupię owies. Tylko dawne malowidła
świadczą dzisiaj o jej minionej świetności, której najlepszym
wyrazem jest symboliczna postać przedstawiająca
miesiąc żniw — postać mężczyzny z kłosem płaskurki
w ręku.

Różne zboża

Oprócz pszenicy uprawiano na dużą skalę jęczmień.
Egipcjanie znali kilka gatunków jęczmienia. Jeden z nich,
najstarszy uprawny gatunek jęczmienia, posiadał ziarna
osadzone na kłosie w sześciu rzędach (
Trzecim zbożem Egipcjan było proso, lecz i ono różniło
się od dzisiaj uprawianych gatunków.
Ziarna pszeniczne mielono na mąkę i przyrządzano
z nich chleb oraz placki Różne malowidła na
ścianach grobowców przedstawiają młynarzy mielących
ziarna na kamieniu i piekarzy, którzy gniotą ciasto. Do
Chleba przywiązywali Egipcjanie duże znaczenie
on jednym z najczęstszych darów ofiarnych. Zarówno
z pszenicy jak z jęczmienia przygotowywali Egipcjanie i cena gryki jest bardzo wysoka w ostatnim czasie.

W starożytnym Egipcie
znano kilka gatunków piwa, istniały też przepisy zaprawiania
piwa, które miały na celu nadanie mu szczególnego
smaku.
Spożycie piwa było tak duże, że sprzedażą jego zajmowali
się specjalni urzędnicy. Wyrazem powodzenia, jakim
cieszyło się w Egipcie piwo, jest fakt, że nakładano na nie
wysokie podatki, które w oficjalnych budżetach stały nieraz
na pierwszym miejscu.